idrottsskador vid boxningsträning är vanligt

När du tränar boxning är det många gånger risk för att det blir idrottsskador om man inte tränar på rätt sätt. Ju oftare som du tränar boxning desto större blir risken att du råkar ut för skador. De flesta förknippar boxning med skador mot huvudet, och det gäller ju i synnerhet proffsboxningen där permanenta hjärnskador kan uppkomma, men det gäller inte riktigt den som boxningstränar.

Bär skyddskläder när du tränar boxning

Det gäller att alltid bära ordentlig hjälm även när man tränar boxning. Likaså gäller det träning av karate, taekwondo och alla andra kampsporter där slag och sparkar riktar sig mot motståndarens huvud för att oskadliggöra motståndaren. Ska man träna med en motståndare får man helt enkelt räkna med en del skador som man kan råka ut för vid boxningsträningen.

Regelbunden träning ger färre större skador

Och kom ihåg när du tränar att det är den som sällan tränar som råkar ut för de flesta idrottsskadorna, så ju mer vältränad som du är, desto mindre blir risken för idrottsskador när du väl tränar. Som alltid i boxningsträning är det inte bara muskelstyrkan som är det viktiga, det viktiga är att alltid vara lätt på foten, kunna röra sig snabbt och smidigt och ducka, men att träna sparring så att du bara orkar mata in slagen när du väl få chansen till det. Läs mer om hur du kan komma till rätta med någon idrottsskada: idrottsskadespecialisterna.se/.