Är jobbet farligare än boxningen?

Man skulle kunna tro att om en amatörboxare drabbas av hälsoproblem måste det vara boxningen som är boven. Men faktum är att det i många fall visar sig vara jobbet. Ohälsosamma arbetsplatser finns i alla sektorer, och säkerhetsarbetet kan vara mer eftersatt än i boxningsringen.  Många har nog uppfattningen att boxning är en farlig sport, […]

Ögonlaser för boxare

Boxning är egentligen inte en materialsport, men det kan vara en fördel att se bra under matcherna. Glasögon är bara att glömma, och även linser kan medföra vissa risker. Den boxare som vill ha perfekt syn i ringen är därför hänvisad till att göra en operation med ögonlaser.  Det blir allt vanligare att boxare opererar […]