Man skulle kunna tro att om en amatörboxare drabbas av hälsoproblem måste det vara boxningen som är boven. Men faktum är att det i många fall visar sig vara jobbet. Ohälsosamma arbetsplatser finns i alla sektorer, och säkerhetsarbetet kan vara mer eftersatt än i boxningsringen. 

Många har nog uppfattningen att boxning är en farlig sport, men faktum är att alla klubbar i Sverige arbetar mycket med säkerheten. Även Svenska boxningsförbundet prioriterar detta. Förbundets medicinskt ansvarige har tagit fram följande riktlinjer:

  • Undersökning av boxarens hjärna var femtionde match. Förbundet rekommenderar magnetröntgen.
  • Läkarkontroll en gång om året där hjärtat, lungorna och njurarna undersöks för att upptäcka skador.
  • Undersökning görs av läkare före varje match. Pulsen, blodtrycket, lungfunktionen och hjärtat kontrolleras. 
  • Läkaren övervakar också matcher och läger.

Amatörboxarens arbetsmiljö

Träning i alla dess former, även boxningsträning, är bättre för hälsan än att inte träna. Men det händer naturligtvis att boxare drabbas av hälsoproblem. Det är dock inte säkert att det är boxningen som är boven.

Vad arbetar boxare med? De kan vara revisorer, lastbilschaufförer, lärare; ja, allt möjligt helt enkelt. Även om mycket blivit bättre när det kommer till arbetsmiljö återstår fortfarande mycket att göra. Det handlar inte bara om buller och tunga lyft: den psykosociala miljön har också stor betydelse för välbefinnandet. Här spelar företagshälsan en viktig roll. Uppgiften för företagshälsan är att identifiera och förebygga risker i arbetsmiljön. 

Arbetsmiljö vid hemarbete

Att arbeta hemifrån innebär inte nödvändigtvis att man eliminerar hälsorisker. Många av oss mår bättre av att träffa arbetskamraterna, och om det förekommer mobbning på arbetsplatsen kan den fortgå i sociala medier, i chattkanaler eller kanske rent av på mejlen. Redan 2018, alltså före pandemin, berättade Expressen att det finns risker med att arbeta för mycket hemifrån.