Boxning är egentligen inte en materialsport, men det kan vara en fördel att se bra under matcherna. Glasögon är bara att glömma, och även linser kan medföra vissa risker. Den boxare som vill ha perfekt syn i ringen är därför hänvisad till att göra en operation med ögonlaser. 

Det blir allt vanligare att boxare opererar sina synfel med ögonlaser. Ett exempel på en boxare som gjort detta är Sven Fornling. Det säger sig självt att det inte går att ha glasögon under en boxningsmatch, men även linser är förknippade med vissa risker. Det händer faktiskt att linser går sönder, och om detta sker i samband med ett slag mot huvudet kan det gå riktigt illa. Därför är ögonlaser att föredra. 

Vilken typ av ögonlaser ska man välja?

Det finns olika typer av ögonlaser, som fungerar på lite olika sätt. De vanligaste är LASIK och LASEK. Vilken av dem ska man då välja om man håller på med boxning, och vad är skillnaden mellan metoderna?

LASIK, Laser-assisted in situ keratomileusis, är den vanligaste metoden för ögonoperation med laser. Metoden utvecklades på 90-talet, och är mycket säker, med ett lågt antal rapporterade biverkningar. En boxare ska kanske inte välja LASIK, eftersom man då skapar ett lock som placeras i ögat. Hårda slag kan få locket att lossna, i alla fall i teorin. Det verkar dock inte finnas några belägg för att detta har hänt i praktiken. 

Av denna anledning brukar boxare rekommenderas att välja LASEK istället för LASIK. Denna metod har dock längre tid för läkning och återhämtning, även om den tiden inte är lång för LASEK heller.

Skillnaden mellan LASIK och LASEK (Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy), är att den senare permanent ändrar formen på hornhinnan. Där LASIK stoppar in ett lock i ögat skulpterar istället LASEK fram en hornhinna som bryter ljuset bättre. LASEK är en något yngre metod, som troligen kommer att utvecklas mycket under de kommande åren.